phật quan âm phong thủy

Quan âm ngọc Myanmar,mang lại điềm lành,bình an FS838

1,601,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan âm ngọc Phỉ Thúy (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 4cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng: + Ý nghĩa: Biểu tượng bình an, điềm lành, che chở, bảo vệ cho người sử dụng. + Cách sử dụng: Trang

Quan âm thạch anh trắng,trừ đi hung khí,che chở bình an FS2027

3,120,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm thạch anh trắng (Uruguay, Nam Mỹ). + Kích thước (dài x rộng): 6.6cm x 4.6cm + Khối lượng: 31.8g + Ý nghĩa: Biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành, che chở độ hộ độ mạng cho người sử